Buradasınız : Personel D.B. / Mevzuat
Türkçe
English
Pazartesi, 28.05.2018
Mevzuat

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Link

124 sayılı KHK

Link

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Link

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

Link

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (190 sayılı KHK)

Link

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

Link

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun

Link

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği

Link

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Link

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ KADROLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) (78 sayılı KHK)

Link

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Link

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Link