ONEL

Birim Faaliyet Raporları

Personel Daire Başkanlığı 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı
Personel Daire Başkanlığı 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı