ONEL

Birim Faaliyet Raporları

Personel Daire Başkanlığı 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı
Personel Daire Başkanlığı 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı
Personel Daire Başkanlığı 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı
Personel Daire Başkanlığı 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu ve İç Kontrol Güvence Beyanı