ONEL

İdari Dokümanlar

Atama İşlemleri İçin İstenilen Formlar
     - KPSS Sonucuna Göre Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Başvuru Dilekçesi
     - EKPSS Sonucuna Göre Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Başvuru Dilekçesi
     - 2828 s.Kanun kapsamında Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Başvuru Dilekçesi
     - 3713 s.Kanun kapsamında Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Başvuru Dilekçesi
     - 
KVK Mevzuat Uyarınca İdari Personel Adayı Aydınlatma Metni
     - KVK Mevzuat Uyarınca İdari Personel Adayı Açık Rıza Metni
     - İdari Personel Özgeçmiş Formu
     - İdari Personel Atama Başvuru Formu
     - Güvenlik Soruşturması Formu


Göreve Başlamada Doldurulacak Formlar
     - 657 sK. 28. madde Taahhütnamesi Formu
     - Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu
     - Mal Bildirimi (Arkalı - Önlü Yazdırılacak) Formu
     - Bilgi Sistemi Formu
     - Aile Yardımı Bildirim Formu
     - Tedavi Yardım Beyannamesi
     - Kurumsal Kimlik Talep Formu

      -KVK Mevzuatı Uyarınca İdari Personel Aydınlatma Metni

Asalet Tasdikinde Doldurulması Gereken Formlar
     - Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi Formu
     - Devlet Memurları Yemin Belgesi Formu


Pasaport Talebi İçin İstenilen Evraklar
     - Pasaport Talep Dilekçesi
     - Pasaport Formu için Talepte bulunan Personele ait kimlik kartı fotokopisi


Naklen Ayrılanlar için İlişik Kesme İle İlgili İstenilen Formlar
     - İlişik Kesme Belgesi Formu
     - Personel Nakil Bildirim Formu


Emekliye Ayrılacaklar İçin İstenen Formlar
     - Emeklilik Dilekçesi Örneği
     - 1 adet fotoğraf
     - Banka Tercih Talep Dilekçesi
     - Beyanname (Tabip ve Diş Tabipleri için)

     - İlişik Kesme Belgesi Formu